Vår metodik
themed image
 
   

mso Topplistan

Vårt mso Index visar hur väl en klubbs erbjudande matchar sina medlemmars önskemål. Den klubb i Sverige som idag har högst värde på sitt mso Index har ett värde på 84,5 (av 100 möjliga).

 


 

Vår metodik

msoGolf Research tar ansvar för hela undersökningen från att projektleda förberedelser till leverans av information. En typisk undersökning går till på följande sätt:

 

 

 

Vi förbereder hela medlemsundersökningen

 

Förberedelserna av en medlemsundersökning gör vi, utifrån Era önskemål, veckorna innan undersökningen påbörjas. Följande frågor och moment är normalt en del av våra förberedelser:

  1. Bestämmer datum för När leverans önskas (innebär också att startdatum bestäms)
  2. Anpassar undersökningen till klubbens behov, tex. namn på medlemskapsformer, samarbetsklubbar samt ta bort eventuella irrelevanta delar tex, shop-frågor om klubben inte har en shop.
  3. Specialfrågor som önskas av klubben utarbetas av msoGolf
  4. Testkörning av komplett undersökning av några utvalda representanter inom klubben
  5. Intern annonsering om kommande undersökning. msoGolf tillhandahåller mallar för klubbens hemsida, nyhetsbrev och e-mail utskick. Nedanstående länkar ger exempel från några klubbar på intern kommunikation:

En mso medlemsundersökning är aktiv (öppen för respondenter att svara) under normalt 3 veckor med ytterliggare ca. 1 vecka för att färdigställa leverans. Önskvärt är dock att planera med att hela processen från start av förberedelser till färdig leverans tar ca. 10 veckor. Det är dock möjligt att korta ned denna tid med några veckor. Exempel på ett projektupplägg ->